Planschade Instituut

Over ons

Voorleggen

Leg uw zaak voor

Bibliotheek

Zoek hier naar informatie

Contact

Neem contact met ons op

Welkom

Op deze website vindt u nagenoeg alle verzamelde kennis over planschade. Het Planschade Instituut stelt zich, naast het indienen van planschadeverzoeken, het voeren van planschadezaken, het onderzoeken van planschaderisicoanalyses en het leveren van expertise omtrent planschade, eveneens ten doel kennisdeling over dit onderwerp mogelijk te maken

Kerntaak van het Planschade Instituut is het leveren van deskundige juristen, advocaten, taxateurs en aanverwante diensten om een optimaal resultaat te bewerkstelligen in het voeren van planschadezaken. Het Planschade Instituut beoordeelt zaken, toetst de haalbaarheid en voert zaken uit, eventueel op basis van “no cure no pay”.Werkwijze

Het Planschade Instituut hanteert een transparante en simpele formule: wij schatten in wat de haalbaarheid van uw zaak is en als wij overgaan tot het uitvoeren van uw zaak, dan dragen wij de kosten en het risico. Slechts de leges- en griffiekosten zijn voor uw rekening. Deze krijgt u overigens ook vergoed indien de zaak gewonnen wordt.

U kunt er van op aan dat wij alleen experts inzetten die aantoonbare en veelvuldige ervaring hebben in het werk dat zij voor ons (en namens u) uitvoeren.

Wij dienen uw planschadeverzoek in, indien nodig onderbouwd door experts, wij voeren alle correspondentie namens u en wij stappen eventueel namens u naar de rechtbank. Wij ontzorgen u volledig.

In ruil voor het dragen van de kosten en het risico, vraagt het Planschade Instituut van u een kwart van de behaalde resultaten. Dit is een all-in tarief en is dus inclusief BTW.