05-03-2013 Een planschadeprocedure starten na een schadevergoeding?
02-01-2013 Planschade bij een verhuurde bedrijfsruimte
04-12-2012 Het normaal maatschappelijk risico binnen het planschade recht

Een planschadeprocedure starten na een schadevergoeding?

Het is voor u mogelijk om een planschadeprocedure te starten, nadat u een vergoeding heeft gehad van de eigenaar van het windturbinepark. De schade dient in dat geval wel hoger te zijn dan het bedrag dat u heeft ontvangen. Indien u akkoord gaat met e...
Lees verder..

Planschade bij een verhuurde bedrijfsruimte

In twee zaken speelde de vraag over planschade bij verhuurde objecten. Uit de eerste uitspraak blijkt, dat voor het toekennen van een planschadevergoeding relevant is aan welke gebruiksmogelijkheden het verhuurde object ten tijde van de peildatum de ...
Lees verder..

Het normaal maatschappelijk risico binnen het planschade recht

In artikel 6.2 Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat aangegeven dat planschade, die valt binnen het normaal maatschappelijk risico, voor rekening van de aanvrager blijft. Met het ‘normaal maatschappelijk risico” is nog weinig ervaring opgedaan. De...
Lees verder..