Waarom bestaan wij?

Er is in Nederland een tekort aan gerenommeerde partijen die particulieren en overheden op gedegen wijze kunnen adviseren over planschade en nadeelcompensatie.

Daarnaast heeft met name de particulier steeds meer behoefte aan het zichzelf inlezen in materie over zaken waar men mee te maken krijgt.

Planschade Instituut verwezenlijkt om die reden transparantie, waarvan de openbare online bibliotheek een voorbeeld is.

Partners

Planschade Instituut werkt nauw samen met een netwerk van experts op het gebied van planschade. Advocaten, juristen, planschadetaxateurs, architecten, vastgoedeconomen en een stedenbouwkundige.

De samenwerking met gerenommeerde partners zorgt voor degelijk advies naar particulieren, ontwikkelaars en overheden. 

Onze visie op planschade claimen

Het claimen van planschade kan een kostbaar en ingewikkeld proces zijn en bovendien krijgt u maar éénmaal de kans om het goed te doen.

Onder het 'goed doen', verstaan wij het indienen van een onderbouwd verzoek, voorzien van een correcte planvergelijking en goed onderbouwde expertrapportage. Vaak gebeurt dit niet en wordt het optimale resultaat niet bereikt.

Het proces kan kostbaar zijn, in ons businessmodel financieren wij voor.