01-02-2013 Geen planschade in kader van Brinkstate
08-12-2012 Echt-Susteren kent planschade toe
17-11-2012 Samenwerking Planschade Instituut en Gigawiek

Samenwerking Planschade Instituut en Gigawiek


17-11-2012

Stichting Gigawiek strijdt al jaren tegen de komst van een drietal 150-meter hoge windmolens welke energiebedrijf Eneco binnen 400 meter van woningen wenst te plaatsen. Hoewel de Stichting Gigawiek namens meer dan 100 burgers naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapte, is de bouwvergunning definitief en onherroepelijk. Dat maakt de weg vrij om een planschadeverzoek aan de gemeente Houten te doen toekomen, Stichting Gigawiek laat zich bijstaan door Planschade Instituut.


De casus

Planschade Instituut heeft door diverse experts taxaties en berekeningen uit laten voeren, waarbij de totale planschade geraamd wordt tussen de ondergrens van €3.500.000,- en de bovengrens van €9.000.000,-. Wat het enorme verschil in deze twee waarden behelst, en wat de zaak juridisch erg interessant maakt, is de lange looptijd van deze zaak en de vele wijzigingen welke plaats hebben gevonden.

Allereerst is door de gemeente verschillend gecommuniceerd over de hoogte van de windmolens (pas in 2007 over 150 meter, daarvoor over 100 meter of zelfs lager) en over de minimale afstanden ten opzichte van de woningen.

De Raad van State heeft tot drie maal toe de milieuvergunning vernietigd, de laatste vernietiging in 2007 leidde tot intrekking van de vergunning door energiebedrijf Eneco. De casus is vanuit milieutechnisch perspectief eerst mogelijk gemaakt door een wijziging in het beleid van de Rijksoverheid, Minister Schultz-Verhaegen lanceerde in oktober 2010 het zogenaamde activiteitenbesluit, wat in essentie de hoofdwijziging is waarna het project mogelijk werd gemaakt.

In de voorzienbaarheid, het primaire criterium in deze zaak, rusten nogal wat vraagtekens welke in de analyse van Planschadeinstituut in het voordeel van de burgers dienen te worden uitgelegd. Verwacht wordt daarom, dat deze zaken tot aan de Raad van State zullen worden voorgelegd.


Bron: planschadeinstituut.nl