Termijnen planschadeverzoeken

Een planschadeverzoek moet binnen 5 jaar zijn ingediend, gerekend vanaf het moment waarop de schadeveroorzakende planologische maatregel onherroepelijk is geworden, of binnen 5 jaar na ter inzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan.

De afwikkeling van de procedure duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. De betreffende gemeente heft doorgaans leges voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschade. Deze leges bedragen circa € 300 tot € 500. Dit bedrag krijgt u terug indien uw planschadeverzoek wordt gehonoreerd. Tegen het besluit op uw verzoek om planschadevergoeding kunt u bezwaar en (hoger) beroep aantekenen.